Draaiboek verkoop optiekzaak

1. Zoveel mogelijk kandidaat kopers zoeken.

Benadering van cliënten uit ons netwerk, evenals advertenties plaatsen in het vakblad Oculus en in de digitale nieuwsbrief van Eyeline en op hun website.

2. Bepalen van reële verkoopprijs.

Wij doen voor u een waardebepaling welke slechts een richtlijn is. U bepaalt samen met ons de vraagprijs.

3. Opstellen verkoopmemorandum. 

Hierin staat de historie van wat wordt verkocht en wat de voorwaarden zijn. 

4. Reactie van kandidaat kopers.

Reacties van kandidaat kopers komen binnen. De vestigingsplaats van de optiekzaak wordt genoemd en een vertrouwelijkheidverklaring gaat ter ondertekening de deur uit.

5. Getekende vertrouwelijkheidverklaring.

Nadat de getekende vertrouwelijkheidverklaring retour is ontvangen krijgen de kandidaat kopers verdere cijfermatige informatie zoals het verkoopmemorandum en verdere relevante gegevens. 

6. Zijn geïnteresseerde kopers kredietwaardig?

7. Bezichtiging.

Bezichtigingen door kandidaat kopers.

8. Jaarrekeningen.

Nadat we weten dat de kandidaat koper een serieuze partij is worden de laatste 3 jaarrekeningen overlegd.

9. Ga niet te snel met een kandidaat koper verder.

De koper moet ook kunnen voldoen aan de financiële verplichtingen. Wij weten uit ervaring dat de betaling van de koopsom nog wel eens een probleem is. De bank wil de goodwill maar beperkt financieren. 

10. Het sluiten van de verkooptransactie.

De intentie-overeenkomst wordt opgesteld.

11. Overleg met notaris en jurist van de koper over de nadere voorwaarden en garanties.

12. Due diligence onderzoek (boekenonderzoek).

Er zal veelal een due-diligence onderzoek plaatsvinden. In overleg willen wij dit begeleiden. Dit kan ook door de eigen accountant.